Rupod s.r.o.

SOCIÁLNY PODNIK RUDŇANY
R U P O D s.r.o., r.s.p.
Prejsť na obsah
Sociálny podnik Rudňany
RUPOD, s. r. o.,r. s. p. ako štandardná  právnická osoba vznikla 13.11.2019 spojením dvoch subjektov: Obce  Rudňany a Občianskeho združenia „Údržbár“. Na základe toho bol  01.02.2020 našej vznikajúcej spoločnosti s. r. o. pridelený nielen štatút Sociálny podnik integračný, ale aj štatút Sociálny podnik bývania.
RUPOD s.r.o., r. s. p.
Jedná sa teda o spoločnosť, v ktorej sa  najväčší dôraz kladie na sociálny aspekt. Týmito štatútmi sa nám  otvárajú viaceré možnosti, ktoré pomôžu jednak občanom našej obce  (zamestnanosť, ponuka služieb a  produktov za výhodné ceny a pod.) a  zároveň možnosť pre obec ako s podporou štátu vysporiadať a vyriešiť  vlastnícke vzťahy i zrekonštruovať centrum našej obce.


Predmet činnosti podniku
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 • prípravné práce k realizácii stavby,
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov,
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Naše realizácie
Podarilo sa nám zrealizovať:

 • rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok
 • vybudovanie chodníka a lávky pri zdravotnom stredisku
 • úprava námestia, vybudovanie elektronabíjacej stanice
 • vybudovanie cestných žľabov pod obecnou knižnicou
 • vybudovanie schodov a chodníka v Zimnej doline
 • rekonštrukcia mosta pri Námestí baníkov
 • vybudovanie detského ihriska a výmena oplotenia areálu MŠ Rudňany
KONTAKT
RUPOD s.r.o.,r.s.p.
Rudňany 234
053 23 Rudňany
IČO: 5 2 7 5 6 7 5 1
DIČ: 2 1 2 1 1 2 7 7 3 4
OTÁZKY
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Návrat na obsah